Wensenlijst bewoners

Alwel heeft bewoners gevraagd welke wensen zij hebben voor de renovatie van hun huis. Daar kwamen veel reacties op.
We hebben de reacties in deze lijst gezet. Aan de linkerkant, in de tweede kolom leest u de wensen van de bewoners. In de kolom daarna staan kruisjes. Hiermee geven over welke woning de vraag gaat. Aan de rechterkant leest u de antwoorden van Alwel.

Vier type woningen

Er zijn 4 type woningen: A, B, C en D. Lees in de omschrijving hieronder welk type woning u heeft.

 • Type A: eengezinswoningen zonder dakkapel
 • Type B: portiekwoningen
 • Type C: eengezinswoningen met dakkapel
 • Type D: tweekamer woningen

Hebt u nog wensen?
Hebt u wensen die niet in de lijst staan? Geef het dan door via het contactformulier op deze website. Alwel onderzoekt alle wensen.

Van wensenlijst naar optielijst
Tot nu toe spreken we nog over een wensenlijst. Alwel onderzoekt de mogelijkheden van alle wensen die bewoners doorgeven. Vervolgens vormt Alwel samen met de bewoners in de subgroep Technische Aspecten een optielijst tegen betaling én een optielijst tegen huurverhoging. Daarin staan de wensen we uit kunnen voeren binnen dit renovatieproject. In de optielijst kunnen bewoners individueel opties aankruisen die ze graag in de renovatie van hun woning terugzien.

Inzet eigen budget
Elk huishouden krijgt van Alwel een budget van €1750,- inclusief BTW om te besteden aan eigen wensen in de woning. Het is niet verplicht hier gebruik van te maken. Als bewoners opties willen toevoegen die boven dat bedrag uitstijgen, dan kan dat. Deze extra kosten verrekent Alwel eerst met de vergoeding, zoals afgesproken in het sociaal plan. Alle meerkosten, betalen bewoners vooraf aan de aannemer. Blijft er geld over of maakt u geen gebruik van dit bedrag? Dan ontvangt u het (restant) bedrag niet op uw persoonlijke rekening.

Vragen?
Hebt u vragen over de wensenlijst? Vul dan het contactformulier in. Of kom naar de volgende werkgroepbijeenkomst op woensdag 19 december. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging in de brievenbus. U kunt met uw vragen ook terecht bij Tom Geboers (wijkconsulent) tijdens zijn spreekuur op woensdagen van 14.00 tot 15.00 in de Buurtsalon.

Resultaten inspecties

Op woensdag 31 oktober vond de vierde werkgroepbijeenkomst plaats. Daarin deelden we de resultaten van de inspecties. De resultaten vormen een objectief beeld van de staat van de woningen. De maatregelen specificeren we later.

BBC Bouwmanagement heeft de inspecties afgerond. Van de 139 woningen zijn er 130 woningen geïnspecteerd. De volgende onderdelen verkeren momenteel gemiddeld genomen in slechte staat en worden in het project aangepakt:

Exterieur (buiten)

 • Alle dakvensters worden vervangen
 • Het voegwerk van de schoorstenen is bij 57% van de woningen slecht. Mogelijke maatregelen zijn repareren/vervangen of slopen van de schoorstenen
 • Het voegwerk van voor-, achter- en kopgevel is slecht. Dit voegwerk wordt vervangen. Alle ernstig beschadigde stenen worden vervangen
 • Alle sloten en scharnieren van de ramen en deuren in de gevel moet gecontroleerd worden en indien noodzakelijk vervangen worden. De ramen en deuren worden opnieuw afgesteld
 • Al het glas in de gevel moet vervangen worden door HR++glas, de voordeuren van de woningen willen we vervangen

Interieur (binnen)

 • Bij 43% van de woningen is de badkamer slecht en moet een badkamer renovatie plaatsvinden. Bij 21% van de woningen moet de badkamerdeur vervangen worden
 • Bij 21% van de woningen is het toilet slecht en moet een toilet renovatie plaatsvinden
 • Bij 5% van de woningen is het keukenblok slecht. De meeste keukenblokken zijn in 1996 vervangen en zien er nog goed uit.
 • Geconstateerd is dat 36% van de radiatoren in de badkamer ernstig geroest zijn. Er moet nog besloten worden of deze radiatoren vervangen worden. Overige radiatoren zijn voldoende tot goed. Na de energetische verbeteringen moeten we kijken of eventuele koude klachten zijn opgelost.
 • In 29% van de woningen zit nog een zachtboard plafond. Uit veiligheidsoverwegingen dienen deze plafonds vervangen te worden
 • Er zijn klachten over tocht rond de kunststof kozijnen. De luchtdichtheid moet verbeterd worden. Ingenieursbureau Nieman gaat de luchtdichtheid van de huidige kozijnen onderzoeken en een advies opstellen. Mogelijke oplossing is de aftimmering aan de binnenzijde te verwijderen, de kozijnen rondom opnieuw af te kitten en een voorzetwand aan te brengen

De volledige resultaten staan in de tabel hieronder. Hierin ziet u welke onderdelen van het huis momenteel gemiddeld genomen in slechte staat verkeren. Ze hebben conditiescore 4 of 5 gekregen. Dat betekent dat ze aan vervanging of onderhoud toe zijn.

Budget

Op basis van de bovenstaande condities zijn verschillende maatregelen en scenario’s benoemd en financieel doorgerekend. Momenteel komen we net boven het budget uit. Echter, als we bij bijvoorbeeld de keukenblokken uitgaan van een hoger percentage keukenblokken dat vervangen moet worden dan moeten we extra budget aanvragen. Die aanvraag kan goedgekeurd of afgekeurd worden.

Vragen?

Heeft u vragen over de resutaten van de inspecties? Vul dan het contactformulier in. Of kom naar de volgende werkgroepbijeenkomst op 19 december. U ontvangt hieroor nog een uitnodiging in de brievenbus. U kunt met uw vragen ook terecht bij Tom Geboers (wijkconsulent) tijdens zijn spreekuur op woensdagen van 14.00 tot 15.00 in de Buurtsalon.