WERKGROEP, SUBWERKGROEP, BBC: HOE ZIT DAT?

We kunnen ons voorstellen dat u met alle verschillende termen en groepen de weg kwijtraakt. Daarom hierbij een uitleg van de verschillende groepen.

U kunt zich aanmelden voor de werkgroep of de BBC via het contactformulier.

Bewoners Belangen Commissie

De Bewoners Belangen Commissie onder leiding van Marianne Honcoop behartigt de belangen van het gehele Liniekwartier. Ook wanneer het niet over de renovatie gaat.

Werkgroep

De werkgroep is specifiek opgericht voor de renovatie van Linie-Zuid. Bewoners in de werkgroep denken mee over de renovatieplannen van de woningen.

Subgroepen

Het is tijdsintensief om voor alle aspecten van de renovatie met de hele werkgroep te overleggen. Bovendien is het gemakkelijker om in kleinere groepen te overleggen. Daarom kunnen bewoners zich opgeven om mee te denken over specifieke onderwerpen van de renovatie. Naast de bijeenkomsten van de reguliere werkgroep, komen deze subgroepen bij elkaar om dieper in te gaan op bepaalde aspecten van de renovatie. De subwerkgroepen die nu bestaan, zijn: Sociaal Plan, Communicatie, Technische Aspecten en Openbaar Gebied.

© Copyright - Linie Zuid 2018