TOEKOMST

Hoe worden mijn wensen en voorkeuren meegenomen?

Wilt u graag meedenken over de renovatie van uw woning? Sluit u dan aan bij de werkgroep. Daar kunt u samen met uw buren meedenken over de renovatieplannen. Voor vragen en aanmeldingen kunt u contact opnemen.

Gaat de huur omhoog?

Voor gewoon onderhoud vraagt Alwel geen huurverhoging. Wanneer Alwel verbeteringen doorvoert zoals het beter isoleren van de woningen, vraagt Alwel een huurverhoging. Die verhoging zal nooit hoger zijn dan de gemiddelde besparing die bewoners door de renovatie maken op de energiekosten. Als de huur omhoog gaat, bent u gemiddeld dus in totaal nooit duurder uit. We blijven u gedurende het gehele traject op de hoogte houden en nodigen u uit om mee te denken.

Naast de huurverhoging door verbeteringen hebben we ook de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli. De hoogte hiervan is afhankelijk van het Rijksbeleid en het beleid van Alwel.

Wat gebeurt er na vandaag?

19 december vindt de volgende werkgroepbijeenkomst plaats. Dan bespreken we de updates van de subgroep Technische Aspecten en het sociaal plan. U ontvangt de uitnodiging voor deze bijeenkomst nog in uw brievenbus. Op de tijdlijn ziet u de meest recente planning.

RENOVATIE

Specifieke vragen: wat gaat er in mijn huis veranderen? Gaan jullie mijn badkamer vernieuwen? Gaan jullie mijn huis isoleren? Hoe lang duurt het? Welke keuzes krijg ik, bijvoorbeeld bij de badkamer of keuken?

We kunnen ons voorstellen dat u benieuwd bent naar antwoorden op deze vragen. Op dit moment kunnen we deze vragen nog niet beantwoorden, omdat we dat nog niet weten en omdat het verschilt per woningtype. Zodra we meer weten, brengen we u op de hoogte. Juist nu alles nog niet besloten is, willen we u betrekken om mee te denken.

Krijgen we tijdelijk een ander onderkomen?

Het project zal overlast opleveren, maar die overlast willen we zoveel mogelijk beperken. Daarom is het uitgangspunt dat u in uw woning blijft wonen tijdens de werkzaamheden. Afspraken hierover zullen we vastleggen in het sociaal plan. Als u wilt meepraten over dit sociaal plan, neem dan contact op.

Hoe voorkomen jullie overlast van de renovatie?

Het project levert overlast op. Dit kunnen we niet voorkomen. Wel kunnen we proberen die overlast te beperken door hierover afspraken te maken met de bewoners en met de aannemer. Wilt u daarover meedenken? Neem dan contact op.

Wordt mijn huis gasloos?

Het gasloos maken van de woningen zit nu niet in het projectbudget. Bewoners hebben hierover meerdere vragen gesteld. We gaan de mogelijkheden onderzoeken en nodigen u uit om hierover mee te denken in de werkgroep.

OVERIG

Er is iets kapot dat nu gemaakt moet worden (bijv. kraan/verwarming/deur). Wat moet ik doen?

Als u een reparatieverzoek heeft dan kunt dat melden via “mijn Alwel” op internet  of u kunt het verzoek indienen via 088 255 2000 (kantooruren). Loopt u daarbij tegen problemen aan? Dan helpt Tom Geboers u graag verder in de Buurtsalon. U kunt elke woensdag tijdens zijn spreekuur tussen 14.00 en 15.00 uur binnenlopen voor hulp.

Vragen over gemeentelijke zaken: wat gaan jullie doen aan hondenpoepoverlast/parkeeroverlast?

Dit maakt geen onderdeel uit van het project. Klachten over het openbaar gebied kunt u indienen bij de gemeente. Als dit onvoldoende is, laat het ons weten. Wanneer blijkt dat meer buren met dezelfde klacht zitten, kunnen wij kijken hoe we dat bespreekbaar kunnen maken bij bijvoorbeeld de gemeente.

Vragen over gemeentelijke zaken: wordt het openbaar gebied heringericht?

Gemeente Breda heeft geen geld gereserveerd om het openbaar gebied te herinrichten. Alwel en de Bewonerscommissie zijn voorstander van een integrale aanpak, dus inclusief het herinrichten van het openbaar gebied. We hebben de gemeente verzocht te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het openbaar gebied te herinrichten. Zodra we daar meer over weten, brengen we u op de hoogte.

Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op.

© Copyright - Linie Zuid 2018